Akte van cessie

Akte van cessie

Wat houd een akte van cessie in? Een akte van cessie is een overeenkomst waarin beschreven staat dat u uw openstaande vordering of vorderingen verkoopt aan de tegen partij. In de akte van cessie staat om wat voor soort vordering het gaat. Ook staat er in welk bedrag geïncasseerd moet worden en voor welk bedrag het incassobureau de vordering overkoopt. Als de akte door beide partijen is ondertekend is de verkoop officieel. Wij maken de akte van cessie op en kopen ook uw vordering of vorderingen.

Factoring oftewel vordering

Het kopen van een openstaande vordering heet factoring. Waarom koopt een bedrijf uw factoring? Als de klant uw openstaande factuur niet betaald dan heeft u een vordering op de uw klant. U kunt er dan voor kiezen om de vordering te verkopen aan een andere partij. Een incassobureau koopt uw vordering omdat zij het geld wat geïnvesteerd moet worden wel even kan missen, ook gaan zij er van uit dat ze de openstaande vordering als nog kunnen incasseren.

Wat zijn de risico’s voor het kopen van uw vordering?

Een factoring kopen kan grote risico’s met zich mee brengen. We hebben namelijk te maken met wanbetalers , ze hebben immers uw factuur niet binnen de normale betalingstijd voldaan. Er bestaat een kans dat de wanbetaler ook wanneer de vordering is over genomen door het incassobureau hij deze niet betaald. Dat is dus een groot risico voor een het incassobureau. Ook kost het vaak tijd en geld om de vordering geïncasseerd te krijgen. In sommige gevallen kan de nieuwe eigenaar van de vordering deze niet incasseren. Hij blijft dan met een groot verlies achter. Deze kan hij dan niet meer verhalen op de verkopende partij.

Wat zijn de voordelen voor u als koper?

Een koper gaat er alles aan doen om de vordering alsnog voldaan te krijgen. Soms lukt dit vrij snel, dan kan een incassobureau snel redelijk wat geld verdienen maar het kan ook zover komen dat er een gerechtelijke procedure gestart moet worden om de vordering voldaan te krijgen dit kost veel geld en tijd.

Wat zijn de voordelen als verkoper van de vordering?

Als u de openstaande vordering verkoopt aan een koper heeft u een paar voordelen. U krijgt altijd een deel van uw vordering. Wanneer de akte van cessie door beide partijen is getekend krijgt u het afgesproken bedrag gelijk op uw rekening gestort. Het levert u dus direct geld op en u zal geen gerechtelijke procedure af te hoeven wachten met alle gevolgen vandien.

Neem direct contact op

11 + 5 =